Wednesday, August 18, 2010

Догдолсон би...


Намрын зэлүүд өдрүүдийг хамтдаа туулъя...

1 comment:

Дэндэв said...

Өвөл нь тэгээд яах юм?